Katarzyna Walewska Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta prowadzi działalność gospodarczą od 1993 roku, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska. Usługi firmy są adresowane zarówno do dużych i renomowanych firm jak też do małych jednostek gospodarczych. Usługi świadczone są dla wszystkich podmiotów: firm jednoosobowych, spółek osobowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, szpitali, szkół, uczelni wyższych, stowarzyszeń oraz fundacji. Aby zapewnić najwyższy poziom świadczonych usług firma ściśle współpracuje z grupą kilkunastu biegłych rewidentów, kancelarią prawniczą oraz z kancelarią adwokacką. Sprawne i ogólnokrajowe działanie wspomagają współpracujący doradcy podatkowi, aplikanci oraz asystenci.