Ceny

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi uzależniona jest od wielkości firmy usługobiorcy, zakresu i złożoności występujących zagadnień. Wynagrodzenie to każdorazowo negocjujemy ze zleceniodawcą, gwarantując ze swojej strony wysoki poziom wykonanej pracy, terminowość, solidność i rzetelność.