Niniejsze sprawozdanie jest publikowane zgodnie z wymogami art. 88 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.Sprawozdanie za rok 2009 pobierz
Sprawozdanie za rok 2010 pobierz
Sprawozdanie za rok 2011 pobierz
Sprawozdanie za rok 2012 pobierz
Sprawozdanie za rok 2013 pobierz