Katarzyna Walewska Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta poprzez współpracę z szerokim gronem specjalistów oferuje Państwu świadczenie następujących usług:

  Badanie sprawozdań finansowych

  Badanie wykorzystania środków unijnych

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz książek przychodów i rozchodów

  Doradztwo podatkowe i w zakresie rachunkowości

  Usługi świadczone na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych

  Szkolenia w zakresie ustawy o rachunkowości, podatków oraz wykorzystania funduszy unijnych